Post- och Telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom, och logotyperna för Huawei och ZTEDan sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, trycker på vikten av säkerhet i den fortsatta digitaliseringen. Därför har man beslutat att teknik från Huawei och ZTE ska avvecklas från svenska mobilnät. Foto: Press/Post- och Telestyrelsen, M.Moira/Shutterstock.com och testing/Shutterstock.com

Mobilnät

Den efterlängtade auktionen av 5G-frekvenser går av stapeln som planerat den 10 november. Post- och telestyrelsen har meddelat vilka budgivare som blivit godkända. Däribland ser vi alla de fyra största operatörerna i Sverige. 

Den 10 november inträffar auktionen för 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden i Sverige. Det är Post- och telestyrelsen som ska tilldela frekvensband som kommer spela en central roll i den fortsatta utvecklingen av 5G.

Frekvensbanden gör det möjligt att göra kapaciteten starkare hos mobila bredbandstjänster, och även att utveckla så kallad IoT-teknik (Internet of Things).

De fyra största operatörerna har blivit godkända

I tisdags godkände Post- och telestyrelsen fyra ansökningar från aktörer som vill buda i auktionen. Med på listan finns alla de största svenska mobiloperatörerna. Budgivarna är Telia Sverige, Net4Mobility (Telenor och Tele2), Hi3G Access (Tre) och Teracom. 

Den här uppsättningen budgivare bådar gott inför auktionen menar Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom.

– Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling.

Själva auktionen förväntas pågå i ungefär två arbetsveckor. Men det är möjligt att det kan ta längre tid.

Säkerhetsrisker en viktig del av prövningen

I sin prövning av ansökningarna behövde Post- och telestyrelsen säkerställa att frekvensbanden inte utgör någon säkerhetsrisk för Sverige. Där har de tagit hjälp av Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i sin bedömning.

– Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället, säger Dan Sjöblom.

Budgivarna har fått lämna underlag om sina planer för verksamheter och ägarförhållandena i företaget. Utifrån det har Post- och telestyrelsen formulerat tre villkor som budgivarna måste följa för att få delta i auktionen.

Huawei och ZTE ska fasas ut från svenska nät

Dessa tillståndsvillkor är till stor del riktat mot de kinesiska mobilleverantörerna Huawei och ZTE. Budgivarna får inte använda ny teknik från dessa tillverkare i sin användning av frekvensbanden.

Om de ska använda befintlig infrastruktur där Huaweis eller ZTE:s produkter använts, ska de produkterna avvecklas fram till den 1 januari 2025.

Till samma datum uppmanas budgivarna att avveckla sitt beroende överlag av funktioner och personal i andra länder. Sådana funktioner som är placerade i utlandet ska avvecklas och om möjligt flyttas till Sverige.