Nokias lån för 5G-utveckling: 5 miljarder

Nyheter

Finländska Nokia har tagit ett lån på 500 miljoner euro för forskning och utveckling av 5G. Tidigare har även den svenska konkurrenten Ericsson lånat 250 miljoner euro i sitt arbete med det nya mobila nätverket.

Finska Nokia har beviljats ett lån av den Europeiska investeringsbanken på 500 miljoner euro, cirka 5,2 miljarder kronor. Pengarna ska bolaget använda i sitt 5G-arbete som omfattar både forskning och utveckling.

– Vi måste förstå att Kina och USA snabbt har rört sig framåt med tekniken kring 5G. Det är väldigt viktigt att europeiska företag är med och konkurrerar i den utvecklingen, säger investeringsbankens vice ordförande Alexander Stubb, tidigare finsk statsminister, till Computer Sweden.

Ericsson har tidigare lånat över 2,5 miljarder

Nokia är inte ensamma om att låna pengar till sitt 5G-arbete. Svenska Ericsson har till sitt 5G-arbete lånat 250 miljoner euro, motsvarande 2,6 miljarder kronor. 

Ericsson lånade, precis som Nokia, pengarna från Europeiska investeringsbanken men enligt banken själva ska lånen se väldigt olika ut.

Att både Ericsson och Nokia tar lån i sitt arbete med 5G är inte förvånande. Bolagen har haft svårt att nå tillväxtmålen sedan efterfrågan på äldre generationers nätverk började minska 2015.

Nokia har ingått det största 5G-avtalet hittills

Att 5G-arbetet är av stor vikt för Nokia råder det inga tvivel om. För ett par veckor sedan lyckades man knyta till sig det största 5G-avtalet hittills på marknaden då man ingick avtal med amerikanska mobiloperatören T-mobile. Nokia ska leverera 5G-utrustning till T-mobile till ett värde av 30 miljarder kronor.

Att Nokia fick igenom avtalet innebär även att man kan ta upp kampen på marknadsledande Huawei.

5G-arbetet är fortfarande i en uppstartsfas med det nya nätverket väntas vara mellan 50 till 100 gånger så snabbt som dagens 4G. 5G kommer vara helt avgörande för utvecklingen med smart teknik som kräver snabba och stabila nät.