Nedsläckning av telenät öppnar för mobilt bredband

Mobilnät

Telia är på grund av sin statliga bakgrund den operatör som har hand om det markbundna telenätet. Detta nät har mer än 80 år på nacken och har av många bedömts som för ostabilt och långsamt för framtiden. Det gamla nätet har därför nu börjat släckas ned av Telia för att ersättas av det modernare, snabbare och pålitligare fibernätet. Regeringen har slagit fast att minst 90 % av befolkningen ska ha tillgång till ett fibernätverk år 2020. För de 10 % som ”blir över” samt de som ännu inte hunnit få fibernät innebär nedsläckningen av det gamla telenätet dock problem. Som tur är finns det alternativa vägar att gå för de som vill eller behöver ha internetuppkoppling. Den vanligaste lösning är ett mobilt bredband. Ett billigt mobilt bredband kan utan problem ersätta den gamla koppartråden som tidigare gav större delar av landsbygden åtkomst till internet. I takt med att mobilnätet byggs ut kommer även mobilt bredband med 4G kunna ge öka hastigheten på internetuppkopplingar över hela landet. 

Mobilt bredband har även andra fördelar

Telia har fått ta emot klagomål av personer som bor i de kommuner där den gamla koppartråden har tagits bort. Och visst går det att förstå deras åsikter då en nedsläckning av det gamla nätet innebär att de fram till att det nya fibernätet kopplats in står helt utan fast internet, TV och telefoni. Telia har löst detta problem genom att erbjuda dessa kunder abonnemang med mobilt bredband vilket har dämpat missnöjet kraftigt. Hastigheterna blir högre och flexibiliteten större då ett mobilt bredband även kan tas med utanför bostaden. Ett mobilt bredband är perfekt för den som vill ha med sig sin internetuppkoppling på resa, till havs eller i sommarstugan. Förändring behöver inte vara något negativt utan innebär i många fall en förbättring, så även i det här fallet.

Jämför mobilt bredband för att spara pengar

Till de kunder som blivit utan fast internetuppkoppling har Telia erbjudit sitt egna mobila bredband. Om du är en av de berörda kunderna kan det dock vara en god idé att jämföra mobilt bredband för att se om du har möjlighet att spara pengar. Priserna på mobila bredband skiljer sig kraftigt mellan operatörerna. Vilket mobila bredband som passar bäst för dig beror helt och håller på hur mycket data du förbrukar. Detta är något som kan vara svårt att ha stenkoll på själv, men ofta har operatörer information om detta som du kan använda till grund för ditt beslut. I de fall där du haft Telia sedan tidigare kan alltså Telia ge dig information om din tidigare förbrukning, information som du sedan kan använda för att jämföra mobila bredband.