leende man i soffa med dator i knät och telefon i handenMånga fysiska möten har ersatts av distanslösningar. Det märks i statistiken över hur svenskarna har använt mobilnätet den första halvan av 2020. Foto: Art_Photo/Shutterstock.com

Rapporter

Användningen av mobilnäten har ökat snabbare mellan januari och juni i år. Troliga förklaringar är att mobilnätet börjar ersätta fast bredband via kopparnät, och att fysiska möten i rådande tider sker digitalt, skriver Post- och telestyrelsen i ett pressmeddelande.

Post- och telestyrelsen har sammanställt siffror över hur mobila och fasta bredband har använts under första halvåret 2020. Resultaten presenteras i rapporten Svensk telekommarknad.

Ökad användning av mobilnäten – kan bero på pandemin

Det som kanske sticker ut mest är den intensiva ökningen av mobilnätsanvändandet mellan januari och februari. Ökningstakten var 31 procent – det vill säga snabbare jämfört med föregående mätningsperiod, då ökningstakten var 23 procent.

Rapporten visar också att antalet trafikminuter har ökat mer än på många år, nämligen med 11 procent.

Pandemin är en förklaring som förstås ligger nära till hands. Mångas arbete har flyttats till hemmet, och man träffas inte längre fysiskt i den grad man gjort tidigare. Men den ökade användningen kan också kopplas till att mobilnätet mer och mer börjar ersätta traditionella bredbandsanslutningar via kopparnätet.

5G är med i statistiken för första gången

Årets upplaga av Svensk telekommarknad är den första som tar upp riktig trafik från ett 5G-nät. Eftersom flera operatörer har kommit igång med lanseringen av 5G har svenskar faktiskt kunnat använda näten. Under första halvåret var det en operatör som rapporterade in trafik därifrån.

Fiber ersätter kopparnätet allt mer

För övrigt visar rapporten allt färre använder fast bredband via kopparnätet. Där har användningen halverats på fyra års tid.

Bredbandsabonnemang via fiber har i stället ökat. Tre av fyra fasta bredband går nu via fiber, vilket är en ökning med nio procent.

Det är också fler bredband som har högre hastigheter än tidigare. Över hälften av de fasta abonnemangen har minst 100 Mbit/s i uppladdningshastighet, jämfört med bara en femtedel för fem år sedan.