grupp av människor står i en ring och använder smartphonesAnvändningen av mobilnätet har varit betydligt mer intensivt under 2020 än tidigare år. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Rapporter

Svensk telekommarknad 2020 är en rapport som Post- och telestyrelsen (PTS) har gett ut. Rapporten visar hur befolkningens användning av mobilnät, bredband och telefoni har utvecklats under det senaste året.

Pandemin har tydligt satt sina spår på vår internetanvändning. Både mobilnätstrafiken och antalet fiberabonnemang har ökat mer än på många år.

Datatrafiken ökar i 4G och 5G

Datatrafiken i de svenska mobilnäten har ökat med 36 procent under 2020. Året innan var motsvarande ökning 26 procent.

Det mesta av denna datatrafik sker i operatörernas 4G-nät, som är de som används mest för surf i mobilen och med mobilt bredband. Antalet abonnemang som använder 4G var 11,8 miljoner stycken, vilket är 80 procent av alla mobilabonnemang sammanlagt.

Men två av operatörerna, Tele2 och Tre, har även rapporterat trafiken för sina nya 5G-nät. Den var uppe i 2 607 Tbyte vid slutet av året.

Samtal ökar, men sms:en blir färre

Inte bara surf har ökat under året som gått, utan också samtalstrafiken. 40,2 miljarder samtalsminuter färdades genom mobilnätet – 11 procent fler än 2019. Av dessa stod 4G-näten för 60 procent (24 miljarder minuter). Allt fler samtal går via 4G-nätet, och allt färre via 3G. Det är ingen operatör som har rapporterat samtal i 5G-nätet.

Varje mobilsamtal varade i genomsnitt i 3,9 minuter, och varje abonnemang ringde i genomsnitt 68 samtal per månad. Dessa siffror ligger på samma nivå som för ett år sedan.

Sms:en har däremot minskat det senaste året. 6,7 miljarder sms skickades, vilket är en minskning med 17 procent från 2019. Per abonnemang var genomsnittet 44 sms i månaden, vilket också är en minskning med 18 procent.

Fiber tar över från kopparnätet

När det gäller fasta bredbandsabonnemang står nu fiber för tre fjärdedelar av alla abonnemang, vilket är en ökning med 9 procent. Bredband via kopparnätet har minskat drastiskt och är i dagsläget bara 360 000 stycken. 

80 procent av alla fasta bredbandsabonnemang har 100 Mbit/s i nedladdningshastighet.