Undersökning: Litar inte på vänners källkritiska omdöme

Undersökningar

Ett undersökning beställd av Telenor skvallrar om att internetanvändare blir allt mer kritiska till information de läser på sociala medier. De tillfrågade är överens om hur lätt det är att sprida information, och då främst sådan som är osann.

Telenor beställde nyligen en undersökning av svenskarnas källkritiska vanor på sociala medier. Det visade sig att 20 procent av de tillfrågade delade saker utan att undersöka sanningsgraden. 

Tydligen väntades det inte heller av andra, då bara 2 procent litade på vad vänner delade.

Fyra av tio litar inte på sina flöden

Undersökningen visar att drygt fyrtio procent anser att information i sociala medieflöden kopplad till politik var opålitlig. Bara 2 procent ansåg att informationen till fullo gick att lita på.

Trots det har var femte svensk det senaste året delat information som de inte källgranskat. 65 procent ansåg dock att det inte ens gick att lita på vad ens vänner delar.

[Ads1]

Yngre kritiska, men säger inte ifrån

En majoritet i åldern 39-49 år uppger att de aktivt säger ifrån om en bekant far med osanningar på nätet. I kontrast är det drygt 41 procent av ungdomarna i åldern 18-29 som gjorde det.

– Dagens unga är relativt duktiga på att förhålla sig kritiskt till den information som sprids, men samtidigt drar sig många för att påtala felaktigheter eller tveksamma påståenden från vänner och bekanta, säger Telenors nätpratsexpert Katarina Hamnholm i en kommentar.

I undersökningen sa var tionde person att de aldrig har lärt sig att granska främmande källor.

Allt fler äldre på nätet

Frågan blir allt mer aktuell i takt med att allt fler surfar. Yngre generationer har stabila surfvanor, men de äldre blir allt mer involverade i de nya plattformarna.

Åldersgrupperna 31-60 år har nästan dubblerat sina surfvanor det senaste året. De över sextio år har mer än fördubblat sin närvaro på nätet.

En knapp fjärdedel av de tillfrågade anger att de lärt sig källkritik i skolan. Det leder onekligen till en viss okunnighet, då ett flertal av de äldre, surfande generationerna tog examen innan internet var etablerat.