Bredband2:s logga med röd bakgrund och vit text på en grå fasad med fönster vid sidan av.Bredband2:s uppköp av A3 var en mycket lyckad process. Redan under första halvåret ökade resultatet med 15 procent samtidigt som omsättningen bara ökade med en procent. Foto: Michael Persson/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Bredband2:s uppköp av A3 var rätt beslut. I Bredband2:s delårsrapport beskriver företaget processen som mycket lyckad och de positiva effekterna av affären syns redan, skriver Telekom idag.

Första delårsrapporten för Bredband2 har precis offentliggjorts. I den framgår det att förvärvet av bredbandsbolaget A3 som genomfördes i november förra året var en mycket lyckad process och att bolaget redan nu kan se tydliga synergieffekter.

Ökade omsättningen med 15 procent

A3 är en teleoperatör som levererar bredband till både privatpersoner och företag. Efter att Bredband2 förvärvade bolaget hösten 2020 och hela affären var klar sommaren 2021 försvann A3 som varumärke på privatmarknaden.

Alla privatkunder flyttades över till Bredband2. Men A3 för företag finns kvar ett tag till innan även de flyttar över till Bredband2. A3 levererar bredband, mobilt bredband, mobil telefoni och molnbaserade växellösningar.

Resultatet för Bredband2 ökade med 15 procent under årets första kvartal jämfört med samma tidsperiod 2020, trots att omsättningen endast ökade med bara en procent.

Lyckad sammanslagning

I delårsrapporten från Bredband2 säger Daniel Krook att ju mer de jobbar med integrationen, desto tydligare blir det att de båda verksamheterna bedrivs bäst och effektivast som en enhet.

Bredband2 riktar sig till både företag och privatpersoner. I dag har bolaget 441 500 bredbandskunder som är anslutna via fiber. Av den totala omsättningen svarar privatkunderna för cirka 73 procent.

Ser ljust på framtiden där tillväxt står i fokus

Enligt Daniel Krook har arbetet med att integrera A3 i Bredband2 gått bättre än vad man räknat med och bolaget ligger före sin tidsplan. Nu när integreringen är klar kommer Bredband2 att fokusera helt på tillväxt framöver.

I framtiden ser Bredband2 stora möjligheter att expandera inom områden som telefoni och att leverera tjänster till mindre företag, något som framgår i bolagets delårsrapport. Vid förvärvet av A3 övertog man samtidigt ett antal kunder inom mobiltelefoni, en tjänst som man inte erbjudit sina kunder tidigare.