Fri roaming inom EU gäller inte alla mobila bredband

Nyheter

Sedan 2017 har roamingkostnaden för surfande inom EU varit borttagen. Det gör det möjligt att använda sitt mobila bredband utomlands till samma kostnad som i Sverige. Reglerna gäller alla operatörer och det skulle från början gälla alla sorters internetuppkoppling. Nu har dock Telia beslutat att ta bort den avgiftsfria roamingen för sina mobila bredband. Beslutat tas troligtvis eftersom det inte var ekonomiskt försvarbart för Telia att erbjuda denna tjänst längre. Som kompensation ger man istället mera surf inom Sverige. 

Roamingfritt inom EU 

Den nya lagen som trädde i kraft under 2017 innebar att alla operatörer inte längre fick ta de extra roamingavgifter som många tidigare råkat ut för. Lagstiftningen gäller även mobila bredband, vilket för vissa operatörer kan bli dyrt då de erbjuder exempelvis mobila bredband med fri surf. De operatörer som fortfarande erbjuder mobila bredband med roaming kan likt flera mobilabonnemang dock begränsa surfanvändningen utomlands till exempelvis 30 GB / månad. 

Telias beslut kan spegla av sig 

Telia är alltså först med att dra in möjligheten till att använda mobila bredband för roaming kostnadsfritt utomlands. Beslutet kan komma att spegla av sig även hos andra aktörer då det tidigare funnits stora avgifter för att kunna använda dessa tjänster – något som är direkt olagligt idag. Om så skulle vara fallet kommer oavsett alla som har ett mobilt bredband hos operatören få alternativet att säga upp sitt abonnemang innan förändringen träder i kraft. 

Alternativ till att använda mobilt bredband utomlands 

Hittills är det bara Telia som tagit ett sådant beslut, så för de som vill använda mobila bredband utomlands kan man alltså vända sig till en annan operatör. Om flera kommer att ta bort möjligheten att använda mobila bredband för roaming så kan man exempelvis använda sitt abonnemang på mobilen. 

Tänk på! Om flera operatörer väljer att ta bort möjligheten till att använda mobila bredband för roaming kan man använda sitt mobilabonnemang. Då har operatörerna ofta en fast gräns på hur mycket internet du kan använda utomlands, cirka 30 GB / månad hos de flesta. 

Men man kan även göra det mer ”traditionellt” genom att använda Wi-Fi som tillhandahålls hos destinationen. Skulle man behöva större mängder surf kan man alltid söka sig till en operatör inom landet och antingen teckna ett abonnemang eller köpa en ”engångspott” med data.