Tre Sveriges teknikchefTre Sveriges teknikchef, Per Stigenberg.

Mobilnät

Ett samarbete mellan Tre Sverige och Combitech kan erbjuda en helhetstjänst för företag som gör att de kan ha sina egna 4G-nät, och därefter även 5G-nät. Tjänsten kallas Private Networks och ger företagen en komplett plattform där de kan ha en uppkopplad smart stad, fabrik eller gruva.

Tre Sverige och Combitechs samarbete gör att de kan erbjuda helhetstjänsten Private Networks, ett inkluderande mobilsystem med frekvensutrymme samt installation och drift.

Egna nät med fullständig plattform

Det här är en möjlighet för företag att ha sina egna mobilnät. Det gör att företagen får en helt fullständig plattform. Genom Private Networks vill Tre Sverige och Combitech bidra till att digitaliseringstakten ökar och stärka konkurrenskraften i svensk industri.

Enligt Combitechs vd, Hans Torin, finns det ett stort behov av enskilda nät och modern mobilradioteknik bland svenska industriföretag. Private Networks är Sveriges första helhetstjänst som erbjuder privata mobila nätverk.

I och med den ökade digitaliseringen behöver industrin radiokommunikation med hög kapacitet som är tillförlitlig och kan hantera mobilitet, positionering och en bandbredd som är dedikerad och enligt gemensam standard.

Samarbetet kan tillgodose industrikundernas krav

Enligt Tre Sveriges teknikchef, Per Stigenberg, finns det ett starkt intresse inom industrin för 4G och 5G. Det här är ett mycket bra samarbete. Han menar att Tre är experter på telekom och att industrin har goda kunskaper om vad som kan effektiviseras, optimeras och utvecklas.

Vanligtvis ställer industrikunder krav på att ha egna nätverk, servrar och annan infrastruktur i sina egna lokaler för att ha full koll på servicegrad och konfiguration.

Många leverantörer gör att företag föredrar wifi-lösningar

De företag som hittills har velat använda Private Networks har behövt vända sig till tre olika leverantörer. För hård- och mjukvara har de behövt vända sig till en telekomleverantör, för frekvenser måste de ha en teleoperatör och en leverantör som sköter underhåll och drift av systemet. På grund av det är det många företag som fortfarande använder sig av wifi-lösningar.

Private Networks först med helhetslösning

Nu kan företag få en helhetslösning med Private Networks som inkluderar allt från frekvenser till hårdvara och drift. Tre levererar bandbredd, Combitech förser företaget med den lokala driften och den tekniska lösningen tas från en telekomleverantör. I ett första skede bygger tjänsten på 4G, men den kommer i framtiden även att inkludera 5G.