Huaweis logga stående på markenTrots ett turbulent år har Huawei lyckats säkra 50 5G-kontrakt. Det är fler än vad konkurrenterna Nokia och Ericsson har gjort. Foto: Rad K/Shutterstock.com

Företagsaffärer

Kinesiska Huawei är fortsatt den ledande 5G-aktören. Telekombolaget har säkrat 50 kommersiella 5G-kontrakt, att jämföra med konkurrenterna Nokia och Ericsson som bara säkrat 45 respektive 24 kontrakt. Det skriver CNBC. Huaweis framfart är än mer imponerande med tanke på att många länder har blockerat bolagets 5G-utrustning.

Huawei är en av tre ledande aktörer när det gäller 5G. De stora konkurrenterna är Nokia och Ericsson. Just i detta nu är dock Huawei i förarsätet. Det kinesiska telekombolaget har redan nu säkrat fler än 50 kommersiella 5G-kontrakt. Det rapporterar CNBC.

Konkurrenterna Nokia hade i juli månad 45 säkrade 5G-kontrakt medan Ericsson bara har säkrat 24 kontrakt. 

Huawei är blockerade i flera länder

Det mest imponerade med Huaweis siffra på 50 säkrade kontrakt är att de har lyckats med detta trots att de är blockerade i en del länder. Länder som USA, Japan och Australien har blockerat Huawei, medan andra länder överväger en blockering.

Bakgrunden till det hela är att flera länder misstänker att den kinesiska regeringen ska använda Huaweis 5G-utrustning för att spionera på andra länder. Huawei själva har hela tiden nekat till alla anklagelser.

Huawei kommer fortsätta att utveckla 5G

Huawei har i en intervju sagt att de är ledande när det gäller 5G-produkter. Det är något de vill fortsätta vara, och därför kommer Huawei också fortsätta att utveckla 5G-tekniken i stadig takt.

Något som skulle kunna sätta käppar i hjulen för Huawei är om Storbritannien utesluter Huawei. Det skulle potentiellt även kunna få fler länder att ändra uppfattning om bolaget. Det är dock inget som oroar Huawei just nu. I stället säger telekombolaget att de står stadigt trots omständigheterna.