Ung kille med en vit t-shirt med skriften Halebop på ryggenHalebop lanserar fast bredband och erbjuder nya och befintliga kunder två avgiftsfria månader för de som tecknar Halebops nya tjänst. Foto: Press/Halebop

Företagsaffärer

Sedan millennieskiftet har Halebop bara varit en mobiloperatör. Men från och med januari 2020 har bolaget breddat portföljen och erbjuder nu även fast bredband.

Halebop har sedan millennieskiftet bara varit en mobiloperatör, men nu har bolaget breddat sin portfölj. Mobiloperatören har valt att lansera fast bredband, och från och med januari 2020 kan kunder i vissa områden välja bredband från Halebop.

Från kontantkortsoperatör till abonnemangsoperatör

Sedan starten vid millenieskiftet har Halebop bara varit en mobiloperatör. Från första början var Halebop en renodlad kontantkortsoperatör, men från och med 2007 har de även erbjudit abonnemang. Halebop var från början en mobiloperatör som vände sig till unga människor. 

I dag är Halebop en av de största mobiloperatörerna i Sverige och ett etablerat varumärke inom Telia Company.

Från abonnemangsoperatör till fast bredbandsoperatör

Bredbandsmarknaden växer och prispressen är stor. Fast bredband är ett helt nytt affärsområde för Halebop. Från och med januari kan boende välja Halebop som bredbandsleverantör på utvalda stadsnät.

Enligt Johanna Sahlman, Head of Halebop, vill operatören vara med på den växande bredbandsmarknaden. Genom att erbjuda befintliga och nya kunder ett fast bredband till ett bra pris hoppas man kunna konkurrera på bredbandsmarknaden. 

Eftersom fast bredband är ett helt nytt affärsområde har man valt att börja rulla ut det successivt till vissa stadsnät. Under året kommer Halebop att finnas som bredbandsleverantör i flera delar av landet och fler kommer att kunna ta del av deras bredbandstjänst. 

Halebop bjuder på två avgiftsfria månader

Om man som kund väljer Halebop som bredbandsleverantör bjuder Halebop på avgiften under två månader. Dessutom får man som kund tillgång till Halebops kundsupport dygnet runt. Halebops kundtjänst är känd för att vara en av Sveriges bästa.

Halebops varumärke är både starkt och älskat och har vunnit Svenskt Kvalitetsindex, SKI, tio gånger på tolv år. Därmed blir förutsättningarna för Halebop väldigt bra när de går in på en helt ny marknad där konkurrensen om kunderna är stor, säger Johanna Sahlman.