Då kan globalt mobilt bredband vara aktuellt

Nyheter

Rymdföretaget SpaceX har begärt tillstånd från USA:s regering att driva ett globalt mobilt bredband. Grunden ligger i att 4,425 satelliter ska tillhandahålla ett nätverk med hög hastighet och global täckning. Planen är att sätta ut mer än 4 000 satelliter i omloppsbanan för att täcka hela jorden med internetåtkomst. Systemet är utformat för att kunna erbjuda hela världen ett brett utbud av bredbandstjänster. Detta kan göra uppkopplingen till mobilt bredband allt mer effektivt i framtiden. 

Flera aktörer vill öppna ett globalt mobilt bredband 

Det är inte bara SpaceX som har fått idén om att starta ett världsomfattande projekt för internetanslutning. Flera stora aktörer har framfört liknande idéer. Nu verkar det dock som att SpaceX ligger i framkant. För det föreslagna projektet behöver man uppskattningsvis 10 miljarder dollar. Man har dock redan fått in en miljard i finansiering från Google. Om projektet kommer tillåtas att fortsätta är det med andra ord inte otroligt att finansieringen kommer att ordnas. Ett globalt mobilt bredband skulle öppna upp för många nya möjligheter, men flera andra tjänster skulle förmodligen att avvecklas.  

Öppnar upp för nya kommunikationsmöjligheter

Anledningen till att flera aktörer framfört dessa idéer är flera. Dels skulle det underlätta kommunikation för de som ofta befinner sig på resande fot. Det skulle öka tillgängligheten för internet hos utvecklingsländer. Den som lyckas skapa ett sådant nätverk kommer med andra ord inte bara få ett världsomfattande nätverk, utan även en kundkrets i hela världen. Även för oss som redan har fast internetanslutning eller mobilt bredband kan det komma att underlätta. Exempelvis om du är på semester eller bor på avlägsna orter där täckningen annars är undermålig. 

Tips! Hur lång tid det kan vara kvar tills vi har ett fungerande globalt mobilt bredband är ännu oklart. I dagsläget är de bästa alternativen fiber eller vanligt mobilt bredband. 

Eftersom projektet är mycket omfattande kan det komma att dröja tills det får klartecken och den finansiering som krävs. För dig som redan i nuläget reser mycket eller av andra anledningar inte har bredband via exempelvis fiber i hemmet kan det vara klokt att teckna ett mobilt bredband. Om du behöver ett bredband till hemmet kan det exempelvis locka med ett mobilt bredband med fri surf. För dig som inte använder internet lika mycket kan det vara smart att teckna ett billigt mobilt bredband

Framtiden för bredband 

Även innan SpaceX la fram sina idéer om framtiden för kommunikation via internet har det skett stora förändringar. I Sverige avvecklas det gamla kopparnätet troligtvis inom en snar framtid och fiber blir allt mer populärt. Det blir även mer populärt med trådlösa anslutningar som mobila bredband och surf i mobilen. Projektet verkar med andra ord gå i en tidsanda av att allt fler vill ha mer mobila lösningar för sin internetanslutning. Hur framtiden för internetanslutning ser ut är svårt att säga, men med den innovation som sker i nuläget är det säkert att säga att det kommer vara annorlunda från idag.