Allt fler får tillgång till mobilt bredband

Undersökningar

Under de första månaderna under 2017 rapporterades en ökning av antalet användare av mobila bredband internationellt. Ökningen låg främst i de länder där många tidigare inte haft en internetanslutning. Detta kan förhoppningsvis vara ett steg i rätt riktning för att större delar av världen ska få ta del av internet. Det är nämligen i de allra fattigaste länderna där man ser den största ökningen i andelen som ansluter sig via ett mobil bredband. 

Stort steg mot bättre levnadsvillkor

Även om internet kan kännas som en rättighet snarare än en förmån i dagens samhälle så är situationen annorlunda i många andra fattigare länder. Utan internet har man inte heller tillgång till all den information och nyheter som finns där, vilket gör att man får svårare att hänga med i utvecklingen. 

Tänk på! Att inte ha tillgång till en dator med internet gör att man inte förlorar mycket av den kompetens som krävs i många jobb som finns idag. 

Att ha tillgång till internet underlättar för många att dels få en bättre levnadsstandard men även att jobbmöjligheter och liknande. Eftersom att allt fler jobb återfinns inom IT-branschen idag är det verkligen problematiskt att stora delar av världen inte haft tillgång till en dator med internet och därmed inte har någon möjlighet att lära sig den kompetens som krävs för många jobb idag.

Även i Sverige är mobilt bredband viktigt

Det är inte bara i de länder där internet tidigare varit ovanligt som mobila bredband spelar en allt större roll. Även i Sverige kan mobila bredband väntas spela en allt större roll. Detta eftersom att kopparnätet som fortfarande förser många med internet planeras att avvecklas inom en snar framtid. Det innebär att många av de ställen där fiber inte dragits riskerar att bli helt utan en internetanslutning om man inte kan teckna ett mobilt bredband. 

Tips! Kopparnätet ska inom en snar framtid avvecklas, se därför till att syna dina alternativ tills dess så att du inte blir utan internet. 

Om du är en av de som riskerar att bli utan internet när kopparnätet avvecklas kan det vara klokt att redan idag jämföra mobila bredband för att hitta ett som passar din användning. Om du inte har planerat att ansluta dig till fiber inom en snar framtid kan det vara klokt att lägga lite extra tid på att läsa mer om mobila bredband och hitta ett som är hållbart både för din ekonomi och din användning av olika internettjänster.