äldre man med surfplatta vinkar till någon på skärmenAntalet äldre som är positivt inställda till ny teknik har ökat explosionsartat under pandemin. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

Undersökningar

Pandemin har gjort fler svenskar positivt inställda till ny teknik. Enligt en undersökning från Telenor upplever framför allt äldre att deras relationer till släkt och vänner har förbättras betydligt genom digitala kommunikationsmöjligheter.

Samtidigt som våren har varit en tid av isolering, upplever många att de har fått ökat kontakt med släkt och vänner genom tekniska medel. Framför allt är det äldre som menar att känt sig mindre ensamma och har förbättrat relationen till sina släktingar.

Telenor har gjort en undersökning tillsammans med Novus, där ett tusental svenskar har svarat på hur de har ändrat sina beteendemönster och tagit till sig digital teknik under våren.

Äldre är mer positiva till tekniken än tidigare

Enligt Telenors surfstatistik för mars och april har 70-plussare använt cirka 64 procent mer data till surf jämfört med dessa månader förra året. För svenskar i allmänhet är den siffran 39 procent.

Andelen äldre som menar att de är mindre ensamma tack vare digital teknik har ökat från 4 procent till 19 procent. 57 procent av de äldre tycker att skärmtiden har påverkat deras liv positivt.

38 procent anser att de har mer kontakt med sina vänner genom tekniken. Den andelen har ökat explosivartat från i fjol, då det bara var 6 procent som svarade så. Sett till alla svenskar uppger en av tre att de har mer digital kontakt med släktingar än före pandemin, och 34 procent av dessa tycker att relationen har blivit bättre genom detta.

En viktig vändning för ett inkluderande samhälle

Enligt Telenors trendanalytiker Katarina Hamnholm har Sverige på bara några månader haft en kraftigare digital utveckling än under den senaste tioårsperioden. Nu menar cirka var femte svensk att de är mer positiva till ny teknik än det var innan pandemin började.

Det här beteendeskiftet kan tyda på en vändning som gynnar alla invånare, menar Katarina Hamnholm. En miljon svenskar, framför allt äldre, har levt i digitalt utanförskap, där de gått miste om både samhällsservice, sociala kontakter och information. Men nu tror alltså fler att tekniken kommer att göra samhället bättre i framtiden.

– Paradoxalt nog har den här svåra krisen givit oss den bästa möjligheten någonsin att minska teknikklyftan och skapa ett mer inkluderande samhälle, säger Katarina Hamnholm.