svensk flagga i bakgrunden och texten 5g och 5g-paraboler i förgrundenRelativt få i Sverige har koll på vad 5G kommer att innebära för förändringar mot 4G. Foto: Anton_Medvedev/Shutterstock.com

Undersökningar

Tre har låtit göra en intervjuundersökning för att se hur stor koll svenskarna har på 5G. Enligt Kantar Sifo, som genomfört undersökningen, är det relativt få som vet vad nätet innebär i jämförelse med 5G, men kännedomen om 5G väntas bli större inom de närmsta åren.

En tredjedel av svenskarna menar att de inte känner till skillnaderna mellan 5G och 4G, eller har mycket liten kännedom om detta.

Inte mer än en procent av svenskarna har redan skaffat 5G. Den andel som är mycket intresserade av att köpa en telefon vid 5G-stöd nästa gång de köper mobil är bara 7 procent.

Liknar den förra övergången från 3G till 4G

Per Stigenberg, som är teknisk direktör på Tre, berättar att situationen liknar då Sverige gick över från 3G till 4G för ett tiotal år sedan.

– Då hade många svårt att föreställa sig vad 4G skulle kunna innebära. Det är såklart svårt att föreställa sig något som inte funnits tidigare.

5G blir snabbt och stabilt, men täckningen kräver tid

Hälften av svenskarna förväntar sig i alla fall snabbare surf av 5G-nätet. En tredjedel förväntar sig att nätet ska vara stabilare, och något färre att den geografiska täckningen ska vara bättre.

När det gäller nya tjänster för gaming och hd-streaming är det bara 16 procent som väntar sig förbättringar. 14 procent väntar sig att 5G-mobiler och andra enheter kommer att ha nya funktioner.

Per Stigenberg berättar att hastigheten och stabiliteten mycket riktigt kommer bli bättre, och det kommer att komma tjänster med nya funktioner. Dock innebär 5G inte automatiskt bättre täckning, utan först måste man bygga ut nätet.

Utbyggnad och priser styr när 5G blir allmänt känt

48 procent av svenskarna tror att 5G kommer bli känt hos den breda allmänheten om två till tre år. 18 procent tror att det kommer ta längre tid än så, kring fyra år, och 12 procent att nätet kommer vara allmän kännedom inom bara ett år.

Den främsta faktorn som man tror spelar in i 5G:s genombrott är hur snabbt nätet byggs ut och vad operatörerna kommer att sätta för priser på 5G i förhållande till priserna som finns i dag.