Kreditkort på ett tangentbord med ett hänglås uppepå.Identitetsbrott är ett av de vanligaste brotten i dag. Enligt en undersökning som Cisco gjort framkommer att hanteringen av personuppgifter blir viktigare i takt med att identitetsstölderna ökar. Foto: Brian A Jackson/Shutterstock

Rapporter

Enligt en ny rapport från Cisco framkommer att så många som nio av tio kunder väljer bort de företag som på olika sätt slarvar med datasäkerheten. När identitetsstölder blir ett allt större hot online drar kunder öronen åt sig när personuppgifter hanteras vårdslöst. Det skriver Telekom idag.

Cisco har genomfört en undersökning om datasäkerhet, 2022 Data Privacy Benchmark Study. Enligt rapporten som följer visar det sig att datasäkerhet är viktigare för kunder än man kanske först trott. Det handlar främst om hur ett företag behandlar kundernas personuppgifter.

Majoriteten väljer bort vårdslösa företag

Konsumenter från 27 olika länder har deltagit i en studie som företaget Cisco genomfört. Det är av dessa som nio av tio avslöjat att de väljer bort företag som de menar slarvar med personuppgifter. Men konsumenter väljer även bort företag där de inte litar på hur företag hanterar personuppgifter.

Chief Privacy Officer på Cisco, Harvey Jang, menar att det inte råder några tvivel kring hur viktigt det är för företag med dataintegritet. Dessutom, säger han, blir dataintegritet allt viktigare med tiden, och det gäller oavsett hur stort ett företag är eller var någonstans i världen det är baserat.

I förlängningen innebär det här att ett företag som utsätts för en cyberattack blir påverkat negativt en tid därefter, skriver Telekom idag. Teorin är att en cyberattack sänker förtroendet hos kunderna gällande säkerhet och således också säkerheten runt deras personuppgifter. 

200 000 svenskar drabbade varje år

Ciscos undersökning avslöjar att över 200 000 svenskar drabbas varje år av identitetsstölder. Det är en siffra som dessutom ökat under de senaste åren. Bedrägerier med identitetsstölder är enligt Cisco det vanligaste bedrägeribrottet i Sverige i dag. De flesta av dessa identitetsstölder sker dessutom över nätet.

Det är någonting som de tror är en bidragande orsak till försiktigheten kring hur företag hanterar personuppgifter.

– Vi ser också att expertis och ansvar för integritet får ett allt större fokus inom it-säkerhetsbranschen, säger Harvey Jang.