Kvinna sitter vid en dator och jobbar med cybersäkerhet i ett kontorslandskap.Cybersäkerhet är ordet på allas läppar och i år tycks det bli mer aktuellt än någonsin. Check Point Software har sett en ökning av cyberattacker som de tror kommer fortsätta under 2022. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Säkerhet

2021 kantades av mer än bara pandemi. Cyberattackerna ökade kraftigt hos Check Point Softwares företagskunder, skriver Computer Sweden. 925 attacker i veckan mot deras kunders företagsnät tycktes bli vardag, tills log4J-hålet täpptes till.

Det handlar om en ökning av cyberattacker med så mycket som 50 procent per vecka. En ökning som kulminerade i december, när log4J-hålet upptäcktes. Bland de drabbade fanns samhällsviktiga verksamheter, såsom utbildning, regering och militär.

Samhällsviktiga verksamheter drabbade

Check Point Software, ett cybersäkerhetsföretag, uppmätte rekordhöga nivåer på cyberattacker under slutet av 2021. Och det skulle ta flera tusen attacker till innan log4J, hålet som tros vara orsaken till alla attacker, upptäcktes och täpptes till.

– Vi såg antalet cyberattacker toppa mot slutet av året, till stor del på grund av log4Js sårbarhetsexploatering, säger forskningschef på Check Point Software, Omer Dembinsky.

Bland de drabbade fanns flera samhällsviktiga verksamheter och sektorer, såsom utbildning, regering och militär. Inom utbildnings- och forskningssektorn kom cyberattackerna snart upp i en hisklig ökning med 75 procent sedan 2020. Det handlade om i genomsnitt 1 605 attacker per vecka samt per organisation.

Men illa till låg det även med regeringen, militären och kommunikationsindustrin, där 1 100 attacker uppmättes per vecka och per organisation.

Cyberpandemin är verklighet

I Check Point Softwares mening kommer cyberattackerna inte att minska, trots att log4J nu är ett minne blott. Sannolikheten att attackerna fortsätter att öka under 2022 är tyvärr en verklighet som vi alla måste lära oss att leva med.

– Vi är i en cyberpandemi, om du så vill, säger Omer Dembinsky.

Därför uppmanar han särskilt myndigheter att lära sig att skydda sig bättre mot cyberattacker. Men även privatpersoner och mindre företag bör se över sin säkerhet och utbilda sig inom de områden som säkerheten brister. Omer Dembinsky tror att det egentligen handlar om enkla åtgärder som alla kan göra, för att motverka cyberattacker.

Cybersäkerhet, menar Omer Dembinsky och Check Point Software, är något som fler behöver engagera sig i under 2022.