Så drabbas du av Tele2 och Com Hems sammanslagning

Företagsaffärer

Com Hem och Tele2 går ihop efter ett gemensamt beslut den 9 januari. Ett godkännande måste ges från konkurrensmyndigheter innan en sammanslagning kan genomföras. Detta förväntas ske senare under året. Fram till dess arbetar företagen separat.

Kommer erbjuda tjänster till 17 miljoner kunder

I och med sammanslagningen kommer Nya Tele2 att nå drygt 17 miljoner kunder i åtta länder inom bland annat fast- och mobiltelefoni, bredband, digital-tv och datanät. Beslutet att gå ihop togs efter ett sammanträde mellan företagens styrelser den 9 januari och meddelades av företagen genom ett gemensamt pressmeddelande.

Det nya 4G-nätet kommer nå ännu fler

En förändring som kunderna kommer att märka av har att göra med det nya 4G-nätverket. Det kommer att ha förbättrats sedan tidigare och nå ut till ännu fler. I Sverige kommer det nya 4G-nätverket ha en befolkningsmässig täckning på 99,9 procent. När det gäller mobiltelefoni och fasta bredband kommer Nya Tele2 bli den näst största leverantören i landet.

Beslutet innebär ingen förändring för kunderna i dagsläget

Just nu kommer inte beslutet om en sammanslagning innebära några förändringar för de bägge företagens kunder. Men innan en sammanslagning av denna storlek kan genomföras måste den godkännas av konkurrensmyndigheter. Detta förväntas göra någon gång under andra halvan av 2018. Fram till dess kommer Com Hem och Tele2 att agera som två separata företag.

Vill möta det föränderliga kundbehovet

Förhoppningen med Nya Tele2 är att vara väl rustade för att kunna möta kundernas behov som förändras hela tiden. I och med sammanslagningen kommer man bli en ledande operatör på marknaden. Det hoppas man ska bidra till ännu förbättrad kundnöjdhet och digital livskvalitet för stora delar av svenska folket.

Anders Nilsson blir ny vd

Allison Kirkby som tidigare varit vd för Tele2 kommer vid en sammanslagning att lämna sitt uppdrag. Istället är det Anders Nilsson som kommer ta över rollen som vd för Nya Tele2. Anders Nilsson är i dagsläget Com Hems vd.

– Jag känner mig ödmjuk inför ansvaret och oerhört exalterad över att få möjligheten att leda Nya Tele2 som koncernchef. Det Kombinerade Bolaget kommer att vara väldigt väl positionerat för att möta våra aktieägares, kunders och anställdas förväntningar i framtiden, säger Anders Nilsson i pressmeddelandet.

Skulle inte sammanslagningen genomföras av någon anledning kommer Allison Kirkby vara kvar som vd för Tele2.