IT-tekniker fixar med servrar.Efter att ha vägrat lämna ut uppgifter till Polisen blir Bahnhof nu skyldig att betala ett vite på 5 miljoner kronor. Foto: antoniodiaz/Shutterstock

Företagsaffärer

Bahnhof har brutit mot datalagringslagen, menar Post- och telestyrelsen (PTS). Nu kommer operatören att bli skyldig att betala ett vite på fem miljoner kronor och blir dessutom tvungen att etablera nya rutiner för datalagring, skriver Computer Sweden.

Operatören Bahnhof blir nu skyldig att betala ett vite på fem miljoner kronor, på grund av att de enligt Post- och telestyrelsen inte följt de regulationer som står i datalagringslagen. 

Bahnhof vill inte lämna ut uppgifter till Polisen

Grunden till problematiken kommer från att Polismyndigheten begärt uppgifter från operatören som de vägrat lämna ut. Bahnhof menar att de uppgifter som Polismyndigheten eftersöker från dem inte är förenligt med varken EU-rätten eller svensk lag. Det handlar om att Polismyndigheten vill genomföra en masshämtning av abonnentuppgifter från operatören.

Bahnhof menar att för att Polismyndigheten ska kunna kräva dem på uppgifter gällande abonnemang och abonnenter, måste de ha ett så kallat portnummer. När operatören tidigare fått förfrågan från Polismyndigheten och portnummer ingått i förfrågan har man konsekvent lämnat ut de uppgifter som behövts. Men utan ett portnummer menar man att det här skulle kunna resultera i att man behöver lämna ut hundratals abonnentuppgifter, någonting operatören inte kan acceptera.

Post- och telestyrelsen står på Polisens sida

Trots Bahnhofs protester och argument emot masshämtningen av information fastslår Post- och telestyrelsen att Polismyndigheten har rätt att kräva operatören på uppgifter i den här frågan. De menar att trots att portnummer saknas i Polismyndighetens förfrågan så strider Bahnhofs vägran att lämna ut uppgifter mot lagen.

Post- och telestyrelsen menar därför att Bahnhof är tvungna att lämna ut alla de abonnentuppgifter som Polismyndigheten kräver av operatören. Och tiden är knapp. Operatören har bara på sig till 1 februari att skicka över de uppgifter som Polismyndigheten behöver. 

Dessutom kräver man att Bahnhof etablerar nya datalagringsrutiner inför framtiden och att de betalar ett vite på fem miljoner kronor för att de inte följt förskrivna regler tidigare.