bättre täckning för mobila bredband väntas

Mobilnät

Sveriges regering har under 2017 beslutat att öppna 700 MHZ-bandet för mer än markbunden-TV. Det här öppnar upp för snabbare mobila bredband och bättre täckning för landsbygden. Det är även en grundstomme i det nya 5G-nätet. För dig som har ett mobilt bredband eller funderar på att teckna ett kan det här ge allt snabbare bredband och göra det tillgängligt för flera. 

Ändringen innebär bättre hastighet och tillgänglighet 

Det nya beslutet öppnar upp för att göra mobila bredband bättre, men även tillgängliga till fler. Förhoppningen är att det kommer att hjälpa landsbygden att få bättre tillgång till internet. Det kan även göra mobila bredband mer konkurrenskraftiga mot de snabbaste alternativen som fiber. 

Ändringen kommer troligtvis göra mobila bredband ett mer attraktivt val för allt fler svenskar. 

Det här innebär att mobila bredband kommer att bli ett attraktivare val för allt fler, men det innebär även att tidigare användare kommer att få allt bättre villkor. I och med utvecklingen av 5G-nätverket utifrån 700 MHZ-bandet kan det även öppna upp för en snabbare lansering av 5G. 5G anses kunna revolutionera mobila bredband, om så blir fallet återstår att se. Säkert är dock att ändringen förbättrar den nuvarande 4G nätverket för alla användare. 

Allt fler använder mobilt bredband 

Den här förändringen kommer i en tid då allt fler väljer att använda mobila bredband. Det här beror dels på att utvecklingen av dessa har gått mycket snabbt under den senaste tiden, men även eftersom många inte har fiber eller liknande på landsbygden. Mobila bredband har en rad fördelar bland annat: 

  1. Mobilitet. För de som reser mycket eller har en sommarstuga kan ett mobilt bredband vara mycket användbart. Till skillnad mot ett fast bredband kan man enkelt packa ihop det och ta med det dit man ska. 
  2. Enkelhet. Mobila bredband är enkla att använda, det är ofta bara att starta och ansluta. Det här gör att många som tycker att fast bredband är krångliga väljer ett mobilt bredband. 
  3. Snabbhet. För många med dåligt internet kan ett mobilt bredband ge en snabbare anslutning. Tekniken har utvecklats mycket under den senaste tiden och därför anser många att det idag ligger i framkant när det gäller snabbhet.