Tecknad bild på två män som surfar på vatten stående på smartphones, en med texten 5G och en med texten 4G.5G kommer att vara mycket snabbare än 4G, men i dagsläget är det inte alltid så stor skillnad på de två näten. Foto: FGC/Shutterstock.com

Undersökningar

Än är det inte säkert att 5G-användare får så mycket högre kvalitet än vad 4G-användare får. Det antyder åtminstone en jämförelse av amerikanska Verizons nät, enligt en analys från Tutela. Skillnaden beror dock på vilka spektrum som används och hur bra det befintliga 4G-nätet redan är.

Analysföretaget Tutela har gjort en undersökning av det amerikanska telekombolaget Verizons mobilnät. De har mätt upplevelsen hos användare som använder 5G-enheter respektive 4G-enheter i samma områden för att se om det finns några märkbara skillnader.

Syftet är att se om upplevelsen skulle bli märkbart bättre för den som uppgraderar till 5G, jämfört med någon som skaffar en ny 4G-enhet i stället.

Verizons användare märker ingen skillnad mellan 5G och 4G

Resultaten visar att upplevelsen är i stort sett densamma för 5G-användare som för 4G-användare med moderna enheter. Det framkommer inga märkbara skillnader mellan näten i Tutelas mätningar.

Närmare tekniska mätningar visar att det finns en viss förbättring i kvaliteten på exempelvis streaming och spelande hos 5G-enheter. Men skillnaden är så liten att användarna själva inte märker den. Mätningarna visar också att nedladdningar går något långsammare i 5G än i 4G.

Den största skillnad som användarna faktiskt märker av är under den tid på dagen då det är som mest trafik i mobilnätet. Då ökar trycket rejält på 4G-nätet, vilket försämrar kvaliteten för dem som använder det. 5G-användare påverkas knappt alls av ökningen, eftersom trycket i det nya nätet inte alls är lika högt.

Beror på att näten delar på samma spektrumblock

Verizon har infört 5G genom systemet Dynamic Spectrum Sharing, förkortat DSS. Det betyder att både 4G och 5G samsas om samma spektrumblock.

Det här gjorde att Verizon snabbt kunde leverera 5G-täckning via sin implementering genom att nätet delar spektrum med 4G. Däremot upplever användare inga direkta förbättringar jämfört med 4G-nätet. Det beror dock till stor del på att Verizons 4G-nät redan håller hög kvalitet.

Tutela påpekar att just begränsningen av spektrum är vad som ger de här resultaten just för Verizons nät. Om 5G i stället rullas ut på egna spektrum kommer kapaciteten troligtvis att öka betydligt.