En liten grön planta växer ur ett kretskort.En undersökning som GSMA och Nokia gjort visar att energikostnaderna skenar för operatörerna i takt med att mer datatrafik används. Ny avancerad AI-teknik kan vara lösningen på problemet. Foto: Kirill Savenko/Shutterstock

Undersökningar

Den ständigt ökande datatrafiken kräver också mer och mer energi, skriver Telekom idag. En lösning på problemet kan vara AI-baserad teknik. Med en mjukvara styrd av artificiell intelligens hoppas vissa operatörer kunna sänka energiförbrukningen med närmare 20 procent.

För varje dag som går ökar datatrafiken, vilket innebär att mer energi går åt. För operatörer innebär det dessutom ökade kostnader. Enligt en undersökning av branschorganisationen GSMA och Nokia har det framkommit bevis för att energiförbrukning, och därmed kostnader, kan sänkas drastiskt om man använder en AI.

Dyra räkningar för operatörerna lockar till AI-investering

I undersökningen av GSMA och Nokia har 103 operatörer medverkat. Majoriteten av dem påpekar att deras energikostnader stadigt tickar uppåt i takt med den ökade dataförbrukningen. De är dessutom ense om att energiförbrukningen – och därmed de ökade kostnaderna – är en kritisk fråga för både kundrelationer och fortsatt verksamhet.

Närmare hälften av de tillfrågade operatörerna räknar med att energiåtgången kommer att kunna minskas med så mycket som mellan 10 och 20 procent genom att använda AI-mjukvara. De räknar dessutom med att detta ska ske inom två år efter installationen av en AI.

Ger snabba resultat genom optimering

Den AI-baserade mjukvaran ska fungera som en optimerare. Den kommer att styra energiförbrukningen och ta beslut som optimerar förbrukningen av energi och som i slutändan sänker energikostnaderna.

Man räknar även med att detta kommer att göra så att miljöpåverkan från företagen som installerar AI-mjukvaran kommer att minska.

Tack vare den enkla installationen och de snabba resultaten räknar Nokia och GSMA med att AI-baserad teknik kommer att spridas snabbt inom branschen. Enligt deras undersökning ser de även att de fyra branscher som i dag står för 80 procent av de globala koldioxidutsläppen kan minska utsläppen kraftigt. Inom en knapp tioårsperiod räknar man med goda resultat, om de väljer att använda sig av mobila tekniklösningar.

Resultatet av GSMA och Nokias undersökning presenterades samtidigt som klimatkonferensen COP26 i Glasgow.