gata i staden Övertorneå i NorrbottenEtt särskilt boende i Övertorneå blir den nordligaste platsen där 5G testas i Sverige. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Mobilnät

Luleå tekniska universitet har skapat en testmiljö för 5G på ett särskilt boende i orten Övertorneå. Det blir den nordligaste platsen i Sverige där den nya tekniken testas, och också den första vårdmiljön i sitt slag.

Detta görs i samarbete med bland annat operatören Telia och tillverkaren Ericsson. Även Luleå kommun, Region Norrbotten och lokala teknikföretag är delaktiga i projektet.

Projektet ger aktörerna möjlighet att utforska hur de nya hjälpmedel som 5G kan bidra med kan hjälpa vårdsektorn att arbeta på ett smartare sätt, och också öka äldres livskvalitet. Det menar innovationschefen på Telia Sverige, Magnus Leonhardt.

Videokonferenssystem och tillsynsrobot ska testas först

Till en början ska två företag testa sina tekniklösningar på boendet. Ett av dem är Compodium, som har utvecklat ett system för videokonferenser specifikt för kontakter inom vården.

Det andra företaget är Camanio, som ska testa sin tillsynsrobot genom att göra virtuella besök hos personer på boendet.

Utan fördröjning blir vården bättre för patienterna

Hastigheten och säkerheten med 5G är väldigt centrala när det handlar om interaktion mellan människor via teknik. På så sätt blir det ingen fördröjning i samtalen, utan boende och vårdare kan se mimiken och ansiktsuttrycken hos varandra.

Därmed kan 5G ge bättre kvalitet på digitala vårdmöten och mer patientnära vård.

– 5G ger oss möjlighet att testa ny teknik under kontrollerade former, teknik som syftar till att våra brukare kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet, säger e-samordnaren på Övertorneå kommun, Aina Bleikvassli.

5G kompenserar för långa avstånd

Även resten av regionen kan ha stor nytta av 5G, särskilt med tanke på att länet är så glest befolkat. Med teknik kan vården och omsorgen fungera även långt ifrån tätorterna, och man kompenserar för den ökade belastning som vården och omsorgen har just nu, säger regionens digitaliseringskoordinator Staffan Lundberg.

Luleå tekniska universitet har redan installerat en egen testmiljö för 5G på universitetet och en i Skellefteå. Nu ska de fortsätta öppna nya runtom i Norrbotten och Västerbotten.

Därför finns det stor möjlighet för fler företag att engagera sig i arbetet och komma med nya innovationer och idéer.