Skog där man har fällt flera träd som travats på varandra.Skogforsk ska testa hur 5G fungerar i skogsindustrin och om det kan användas till att fjärrstyra skogsmaskiner. Foto: /Shutterstock.com

Mobilnät

Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk, har fått en privat 5G-utrustning från Telenor och Ericsson. 5G-utrustningen ska användas i ett pilotprojekt där man ska utforska hur det kan användas för att fjärrstyra skogsmaskiner, skriver Telenor i ett pressmeddelande.

Pilotprojektet med den privata 5G-utrustningen ska jämföras med uppkopplingen mot en lokal 5G-station för att se hur fjärrstyrningen fungerar och vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföra på distans. 

Fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften

Skogforsks biträdande programchef, Petrus Jönsson, säger att fjärrstyrning kan öka effektiviteten och stärka konkurrenskraften både när det gäller det svenska skogsbruket och det nordiska skogsbruket.

Enligt Petrus Jönsson kan det även förbättra arbetsmiljön och minska antalet olyckor. Det kan dessutom leda till att intresset för att arbeta inom yrken i skogsbruk kan öka.

Bättre räckvidd med 5G än dagens wifi

För att fjärrstyrningen ska kunna fungera säkert i en skogsmiljö krävs det hög överföringshastighet av video i realtid, låg fördröjning och att det är hög tillförlitlighet oavsett väderförhållanden eller terräng. I dag används wifi i begränsad utsträckning. Men 5G skulle kunna ge en betydligt bättre räckvidd vilket skulle leda till att man når resultat.

Enligt Andreas Kristensson, chef för IoT och New Business på Telenor Sverige, råder det inga som helst tvivel om att 5G kommer vara överlägset wifi när det gäller att lösa behov och skapa nya möjligheter.

Men det kommer att dröja ett bra tag innan 5G-nätet är så pass utbyggt att det kan användas brett inom skogsindustrin. Därför har man infört pilottestet med en lokal 5G-utrustning. Något som kommer att bli ett viktigt komplement för skogsindustrin. 

Projektet stöttas av Telenor och Ericsson

Skogforsk kommer att driva och dokumentera projektet där 5G kommer att jämföras mot wifi och 4G och kombinationer av dessa för att hitta lösningar för fjärrstyrning som fungerar både lokalt men även på längre distanser. 

Det är Telenor och Ericsson som kommer att leverera 5G-utrustning och systemintegration.