Hand håller upp telefon med en stad och stadsnät på.5G har fått intresset för investeringar i privatnät att öka enormt. 2023 förväntas investeringarna ha ökat med minst 116 %. Foto: Sasin Paraksa/Shutterstock

Mobilnät

Enligt en studie från Juniper Research kan man se hur 5G driver på investeringar inom nätverkshårdvara, skriver Telekom idag. Till år 2023 förväntas intresset öka med hela 116 procent med investeringar på 12 miljarder dollar.

Det handlar om en studie som Juniper Research gjort gällande investeringar i nätverkshårdvara för privata nät. Nätverkshårdvaran är de privata nätens ryggrad och pengarna flödar in.

I år förväntas 5,5 miljarder dollar bli investerade. Men i och med att intresset för 5G ökar räknar man också med att investeringarna ökar med cirka 116 procent till år 2023. 

Gruvindustrin med flera ligger i framkant

Enligt studien från Juniper Research är de hetaste investerarna hajar från tillverkningsindustrin, gruvindustrin och energiindustrin. Tillsammans står de för närmare 59 procent av alla investeringar.

Med 5G i antågande har intresset dessutom ökat. Beräkningarna från Juniper Research tyder på att vi 2023 kommer att se ett investerat belopp på närmare 12 miljarder dollar. Det är en ökning på 116 procent från årets investeringar.

Men intresset faller i spridda skurar över världen. Främst har det att göra med hur flexibel allokeringen av frekvenser är; Det handlar helt enkelt om hur begränsad marknaden för privata aktörer ser ut inom nätverksamheten.

Tyskland och USA har kommit längst med lokala frekvensutrymmen. Det har resulterat i att någonstans runt 30 procent av alla investeringar i nätverkshårdvara 2023 är beräknade att komma från dessa två länder.

Försvinner operatörerna i och med de privata näten?

Sannolikheten att operatörerna kommer att försvinna helt i och med att de privata näten breder ut sig är inte särskilt stor. Däremot kommer de stora operatörerna att bli utmanade och vad det får för effekter i stort vet vi inte än.

– Eftersom privata nät oftast är helt separata från publika nät så innebär det att rollen en traditionell mobiloperatör spelar är minimal. Det innebär att hårdvaruleverantörer och systemintegratörer är de som kommer dominera, lite beroende på hur regelverken ser ut, förklarar James Moar, författare till studien.