Arkiv för Jun 2020

Fler äldre är uppkopplade under krisen

Pandemin har gjort fler svenskar positivt inställda till ny teknik. Enligt en undersökning från Telenor upplever framför allt äldre att deras relationer till släkt och vänner har förbättras betydligt genom digitala kommunikationsmöjligheter. Samtidigt som våren har varit en tid av isolerin...

Tre: Lugnare i storstäderna under midsommarhelgen

Enligt Tres jobb- och nöjesindikator ökade resandet i Sverige under midsommarhelgen, men däremot minskade antalet människor i rörelse i storstäderna både morgon och kväll. Genom aggregerad anonymiserad nätverksdata mäter Tres Jobb- och Nöjesindikator mobiltrafiken både under morgonen och k...

Telia ACE ska förbättra kundkontakten genom samarbete med Google

Kundtjänstplattformen Telia ACE möjliggör 150 miljoner samtal och 200 miljoner digitala kontakter om året. I syfte att förbättra sin kundtjänstlösning har Telia nu inlett ett samarbete med Google Cloud, där man med hjälp av AI-teknik ska öka både servicekvalitet och tillgänglighet. På kund...

Svenska sommarhälsningar ersätter Telias tv-reklam

Restriktionerna för resor inom Sverige har till mångas stora glädje lättats upp. Telia förutspår att den här sommaren kommer vara viktigare än någonsin, och ger därför alla semesterfirare möjligheten att dela med sig av sina äventyr i tv-rutan. Sommaren står för dörren och många svenskar j...

Telia: Många ungdomar är nöjda med undervisning på distans

Genom en CAP-undersökning har Telia tillsammans med Ipsos och olika barnrättsorganisationer intervjuat ungdomar i Norden och Baltikum om deras upplevelser av den minst sagt kaotiska våren. Undersökningen visar på att nästan hälften av gymnasieungdomarna i Sverige känner sig nöjda med sin d...