Arkiv för Dec 2016

Få längre batteritid med ett mobilt bredband

För ungefär 10 år sedan lanserades världens första smartphone. Enligt Wikipedia är en smartphone "en kombinerad mobiltelefon och handdator som kan användas som personlig digital assistent". Att smartphonen har blivit en slags digital assistent kan nog ingen förneka. Våra telefoner sköter i...

Nedsläckning av telenät öppnar för mobilt bredband

Telia är på grund av sin statliga bakgrund den operatör som har hand om det markbundna telenätet. Detta nät har mer än 80 år på nacken och har av många bedömts som för ostabilt och långsamt för framtiden. Det gamla nätet har därför nu börjat släckas ned av Telia för att ersättas av det mod...