Så farligt kan det vara att koppla upp mot fritt Wi-Fi

Säkerhet

För många som är på semester eller annars har begränsad surf på sitt mobil bredband kan ett öppet Wi-Fi nätverk locka. Andelen kriminella som använder denna typ av nätverk i syftet att samla information och personuppgifter har dock ökat. Det innebär att speciellt du som befinner dig utomlands bör överväga att skaffa ett mobilt bredband istället för att riskera en identitetsstöld under semestern. 

Öppna nätverk krypterar inte trafik 

Anledningen till att man ska vara försiktig vid användandet av den här typen av nätverk är att information går i klartext. Det innebär att illasinnade relativt lätt kan komma över den informationen du skickar via din enhet. Detta till skillnad mot exempelvis trafiken du skickar via din mobil eller mobila bredband som inte alls är lika lätt att läsa av för andra. För dig som vet att du har information som inte får läcka ut eller som under semestern måste jobba avråds det därför starkt ifrån att använda denna typ av anslutningar. 

Nya metoder gör öppna nätverk ännu farligare 

Under senare tiden har denna typ av kriminalitet även raffinerats något. Detta har visat sig i att exempelvis helt ”falska” nätverk har uppkommit. Dessa fungerar genom att den som vill stjäla datatrafiken skapar ett nätverk med ett namn liknande eller identiskt med en annans verksamhet och sedan har direkt anslutning till den information som de som använder nätverket skickar ut. 

Tänk på! Det enda sättet att säkerställa att man inte drabbas är att inte ansluta till denna typ av nätverk överhuvudtaget. 

För att undvika att drabbas av den här typen av lurendrejeri gäller det främst att vara vaksam. Det innebär att du som exempelvis har ett nätverk på hotellet bör dubbelkolla nätverksnamnet med personalen i lobbyn. För restauranger och liknande verksamheter är detta självklart inte lika lätt att utreda och därför kan du som inte vill riskera något undvika dessa anslutningar helt.